Hakkımızda

ANADOLUNET HEDİYE POLİTİKASI 1. Anadolunet İletişim Hizmetleri A.Ş. “(Anadolunet)” çalışanları, görev yaparken, tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan hiçbir menfaat ve hediyeyi kabul etmez.

2. Anadolunet çalışanları;

  • Kamuoyu tarafından öğrenilmesinin Anadolunet’i zor durumda bırakabileceği, yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil edebilecek,

AnadoluNet Hediye Politikası

rüşvet veya komisyon olarak algılanabilecek veya herhangi bir iş yürütmede ayrıcalıklı muameleye karşılık olabilecek hediyeler ve eğlence etkinlikleri teklif veya kabul etmez. (Bununla birlikte, bir müşteri veya tedarikçi ile ara sıra yapılan iş yemekleri vb. iş dünyasında genel kabul görmüş sosyal etkinliklere katılması bu kapsamda değerlendirilmez.)

  • Nakit veya hediye çekleri gibi nakde eş değer herhangi bir hediye asla teklif veya kabul etmez.
  • Para dışında alınan diğer hediyeler, menfaatler, tatiller ve indirimlerin, hediyeyi veren kişi/kurum bazında yıllık toplam değeri 500-Türk Lirasını geçmez. Aksi durum, Şirket Üst Yönetiminin onayına tabidir.
  • Anadolunet; ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez.
  • Anadolunet ; üçüncü şahıslara verilen her türlü hediyeyi iyi niyet çerçevesinde, açıkça ve koşulsuz teklif edilmektedir. Hediyenin kabulü için de aynı prensipler geçerli olmakla birlikte, bu prensiplere uygun olarak verilen sembolik hediyelerin dışında, yükümlülük doğurabilecek mahiyet ve değerde teamül dışı hediyeler kesinlikle kabul edilmemektedir.
  • Bu politikada belirtilen hususlara uyumlu olsa dahi, çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet verebilecek ağırlama teklifleri ve hediyeler sunulmamakta veya kabul edilmemektedir.